Is CBD olie legaal in Nederland?

Bij het kopen van CBD-olie is het essentieel om te weten dat het product dat je hebt gekozen legaal is in het Verenigd Koninkrijk.

CBD-oliën zijn legaal als ze minder dan 1 mg THC, CBDV of CBN per container bevatten. Veel CBD-leveranciers hebben de regels echter op verschillende manieren geïnterpreteerd, wat de verwarring bij veel consumenten nog groter maakt.

De wettigheid van CBD is geen eenvoudige kwestie. Om er zeker van te zijn dat u 100% legale CBD-olie koopt, laten we eens kijken naar de essentiële details die van invloed zijn op de wettelijke status van elk product.

Britse CBD-wetgeving (vanaf april 2020)
Om een product 100% legaal te laten zijn, moeten leveranciers en detailhandelaren zich houden aan strenge regels op het gebied van landbouw, productie en marketing. Helaas zijn er nog steeds veel merken die illegale producten leveren door zich niet aan deze richtlijnen te houden of ze verkeerd te begrijpen.

Op dit moment zijn CBD-producten die hieraan voldoen legaal in het Verenigd Koninkrijk. Om de regels duidelijk te maken heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een factsheet opgesteld waarin de huidige legale status van cannabis, CBD en andere cannabinoïdes wordt samengevat.

Criteria voor een legaal VBD
Bij het bekijken van CBD-producten online of in winkels is het gemakkelijk om de indruk te krijgen dat de wettigheid van elk product alleen afhangt van het feit of het een laag THC-gehalte heeft. De realiteit is ingewikkelder. Om legaal te zijn in het Verenigd Koninkrijk moeten CBD-producten aan alle onderstaande criteria voldoen:

1. 1. Niet verkocht als geneesmiddel
CBD Cannabis maart
CBD-oliën zijn niet onderworpen aan het onderzoek en de tests die vereist zijn voor een Brits geneesmiddel. Als gevolg daarvan mogen ze niet worden verkocht als geneesmiddel of worden gepromoot als geneesmiddel. Het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) heeft dit duidelijk gemaakt in een verklaring die in oktober 2016 is uitgebracht:

“Producten die cannabidiol (CBD) bevatten en voor medische doeleinden worden gebruikt, zijn een geneesmiddel. Geneesmiddelen moeten een productvergunning (vergunning voor het in de handel brengen) hebben voordat ze in het Verenigd Koninkrijk legaal kunnen worden verkocht, geleverd of geadverteerd, tenzij ze zijn vrijgesteld.

De CBD-olie die u vandaag de dag kunt kopen is hiervan alleen vrijgesteld als deze wordt verkocht als voedingssupplement zonder medische claims. Elke vermelding van specifieke gezondheidsvoordelen kan worden geïnterpreteerd als medische claims, dus leveranciers en detailhandelaren moeten hun woorden zorgvuldig kiezen om legaal te blijven.

2. 2. Minder dan 1 mg gecontroleerde cannabinoïden
CBD-knoppen Legaliteit Een CBD-olie is legaal als deze minder dan 1 mg THC, CBDV en CBN per stuk bevat. Tot op de dag van vandaag zijn er veel producten beschikbaar waar deze regel is genegeerd. In plaats daarvan stellen bedrijven dat hun product “minder dan 0,2% THC bevat en 100% legaal is”. Echter, zoals geschetst in de Home Office factsheet:

“De ‘0,2%’ referentie wordt alleen gebruikt om rassen te identificeren die mogelijk geteeld kunnen worden. (2019)”

De 0,2% is geen classificatie van een legaal product, maar een richtlijn die betrekking heeft op de henneprassen die door erkende commerciële bedrijven kunnen worden gebruikt.

3. 3. THC mag niet gemakkelijk van de olie worden gescheiden
Geen enkele olie of CBD-product mag een bron worden voor anderen om de THC te extraheren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat om te worden vrijgesteld van het misbruik van de drugsvoorschriften van 2001:

“[T]e gecontroleerde drug in enig onderdeel [moet] zodanig verpakt zijn, of in combinatie met andere actieve of inerte stoffen, dat het niet met eenvoudige middelen of in een opbrengst die een risico voor de gezondheid vormt, kan worden teruggewonnen”.

De meeste fullspectrumextracten bevatten sporen van THC in een vorm die zonder complexe, gespecialiseerde processen en apparatuur niet kan worden geëxtraheerd.

4. 4. In de handel gebracht als voedingssupplement

Cannabis Trades AssociationNaast de bovenstaande eisen heeft de Cannabis Trades Association (CTA) de Britse detailhandelaren richtlijnen gegeven om ervoor te zorgen dat hun producten op de juiste wijze worden geëtiketteerd en op de markt gebracht. Zij adviseren dat CBD-olie gemerkt moet worden met “voedingssupplement” om legaal te blijven en dat deze op de juiste manier op de markt moet worden gebracht, zonder te verwijzen naar medische aandoeningen of voordelen die verband houden met het gebruik ervan.

Belangrijk voorbehoud ten aanzien van de rechtmatigheid van CBD in het Verenigd Koninkrijk
In het Verenigd Koninkrijk zijn juridische kwesties nooit eenvoudig. Wat in het ene land of gebied waar is, is misschien niet in een ander land of gebied.

Hebben Engeland, Wales, NI, Schotland verschillende regels voor CBD-olie?
De juridische status, zoals geschetst in de factsheet van het ministerie van Binnenlandse Zaken, geldt voor alle landen in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar die erop wijst dat CBD-olie in verschillende gebieden verschillend wordt behandeld.

Is CBD-bloemolie legaal in het Verenigd Koninkrijk?
CBD vapingCBD is niet legaal wanneer het verkocht wordt in de vorm van CBD-rijke hennepbloem. In deze vorm bevatten ze nog steeds THC dat kan worden geëxtraheerd en geconcentreerd. Op deze manier voldoen ze niet aan de MDR 2001 die zegt dat voor een CBD-product legaal is, THC: “niet kan worden teruggewonnen met gemakkelijk toepasbare middelen of in een opbrengst die een risico voor de gezondheid vormt”.

Bovendien worden de bladeren en bloemen van elke plant binnen het geslacht Cannabis nog steeds gecontroleerd door artikel 37(1) van de Misbruik van Drugswet 1971:

[…] “cannabis” (behalve in de uitdrukking “cannabishars”): elke plant van het geslacht cannabis of elk deel van een dergelijke plant (met welke naam dan ook), behalve dat het geen cannabishars of een van de volgende producten bevat na scheiding van de rest van de plant, naam–
a) rijpe stengels van een dergelijke plant,
b) de vezels die zijn geproduceerd op basis van de rijpe stengel van een dergelijke plant, en
c) zaad van een dergelijke plant;”.

Hennepthee is legaal als ze fijn versnipperd is, als ze aan de drie eerder genoemde criteria voldoet. Ze moeten zorgvuldig worden geproduceerd, verpakt en door een derde partij worden getest om aan te tonen dat er minder dan 1 mg THC per container aanwezig is.

CBD-isolaten worden beschouwd als nieuwe voedingsmiddelen
VBD-isolatieProducten met VBD-isolaat waren in 2004 voor het eerst verkrijgbaar. Daarom worden ze, wanneer ze in voedingssupplementen zitten, gezien als nieuwe voedingsmiddelen.

Een nieuw voedingsmiddel is een voedingsmiddel dat vóór mei 1997 geen noemenswaardige consumptiegeschiedenis had. Volgens de Europese regelgeving voor nieuwe voedingsmiddelen moeten nieuwe voedingsmiddelen worden onderworpen aan een officiële evaluatie en goedkeuring door de Food Standards Authority.

In 2018 was de CTA van plan om een deadline te organiseren voor hun leden om de productie of verkoop van Isolate producten te stoppen. De stap van de Europese Commissie om alle CBD-voedingssupplementen als nieuwe voedingsmiddelen te classificeren, betekende echter dat elk juridisch proces met betrekking tot isolaten werd vertraagd.

Nu kan zowel het isolaat als het volledige spectrum worden verkocht tot de deadline van 31 maart 2021 (meer hierover later). Voorbij dit punt kunnen alleen geautoriseerde producten worden verkocht, ongeacht of ze isolaat of fullspectrumextract bevatten.
Is CBD voor huisdieren legaal in het Verenigd Koninkrijk?
CBD voor huisdieren hond
De VMD (Veterinary Medicines Directorate) adviseerde dat CBD-producten niet als voedingssupplementen specifiek voor dieren of huisdieren kunnen worden verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Dit komt omdat zij het effect van CBD-olie (Cannabidiol) als medicinaal beschouwen, zodat het in de handel brengen van CBD-olie voor een huisdier in het Verenigd Koninkrijk niet legaal is.
Is CBD e-vloeistof legaal in het Verenigd Koninkrijk?
E-vloeistoffen vallen onder dezelfde richtlijnen als CBD-olie. Als er minder dan 1 mg THC, CBDV en CBN per container is, en eventuele THC kan niet gemakkelijk worden gescheiden; dan is het legaal.

Kan CBD worden voorgeschreven op de NHS?
NHS CBD Oil Op 1 november 2018 zijn wijzigingen van de Misuse of Drugs Act 1971 van kracht geworden, die een nieuwe planning voor het gebruik van geneesmiddelen op basis van cannabis voor de mens voorschrijft. Als gevolg daarvan zijn er nu enkele producten op basis van cannabis beschikbaar die voor medicinaal gebruik kunnen worden voorgeschreven.

Epidyolex is de eerste van deze producten die een vergunning heeft gekregen en is nu verkrijgbaar bij de NHS. Het is een op cannabis gebaseerd cannabidiol medicijn met minder dan 0,1mg THC per milliliter. Epidyolex is ontworpen voor gebruik door mensen die lijden aan specifieke vormen van epilepsie. Met ingang van 6 januari 2020 is het een door NHS gefinancierd geneesmiddel geworden dat op recept verkrijgbaar is.
Net als bij Epidyolex moeten medicijnen op basis van CBD een vergunning hebben of betrokken zijn bij een officieel medisch onderzoek. Het National Institute for Health and Care Excellence biedt richtlijnen voor alle medische professionals in het Verenigd Koninkrijk en adviseert dat CBD alleen mag worden gebruikt of aanbevolen als het betrokken is bij een proef of als het is opgenomen in een goed voorgeschreven medicijn met een vergunning.

CBD-producten zijn geclassificeerd als nieuwe voedingsmiddelen.
Volgens de hennep Field EU-verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen moeten alle voedingsmiddelen die vóór mei 1997 niet in aanzienlijke mate zijn geconsumeerd, als “nieuwe voedingsmiddelen” worden geclassificeerd. In januari 2019 verklaarde de Europese Commissie dat zij niet genoeg van het vereiste bewijsmateriaal had ontvangen en heeft zij de catalogus van nieuwe voedingsmiddelen geactualiseerd om er CBD-producten in op te nemen.

De Britse Food Standards Agency werd geadviseerd dat CBD-voedingssupplementen niet mogen worden verkocht, tenzij ze officieel zijn geëvalueerd en toegestaan. Als gevolg daarvan heeft de FSA op 13 februari 2020 een termijn vastgesteld voor alle CBD-voedingssupplementen die in het Verenigd Koninkrijk te koop zijn, om te worden toegelaten in het kader van de Novel Food-regelgeving.

“Na 31 maart volgend jaar mogen alleen producten die een geldige aanvraag hebben ingediend op de markt blijven. De vergunningsprocedure zorgt ervoor dat nieuwe voedingsmiddelen aan de wettelijke normen voldoen, ook wat betreft de veiligheid en de inhoud ervan. Bureau voor levensmiddelennormen
Conclusie over de wettigheid van CBD-olie in het Verenigd Koninkrijk
Is-CBD-Oil-Legal-UK Dit is de meest recente huidige wetgeving met betrekking tot CBD-olie en andere ‘voedingssupplementen’ op basis van CBD. We moeten echter niet vergeten dat wetten zeer snel kunnen veranderen, dus het zou verstandig zijn om het nieuws in de gaten te houden voor eventuele juridische updates.

Het laagste punt is dat CBD-olieproducten legaal zijn in het Verenigd Koninkrijk zolang je die producten koopt die minder dan 1 mg THC, CBDV of CBN bevatten. CBD voor huisdieren is niet legaal in het Verenigd Koninkrijk.

Veel legitieme bedrijven in de Britse VBD-industrie streven ernaar om VBD-producten uit de schaduw te halen en hoogwaardige, 100% legale producten te leveren. Zoals u ziet is de weg echter verre van eenvoudig, en er zijn nog steeds mensen die willen profiteren van de verwarring en het gebrek aan regelgeving.

Nieuwe richtsnoeren van de FSA en de deadline voor producten om een aanvraag in te dienen voor de toelating van nieuwe voedingsmiddelen is een stap in de richting van een meer gereguleerde industrie. Na 31 maart 2021 zou u in staat moeten zijn om producten te identificeren die met succes zijn geëvalueerd en die vanaf die datum als legaal voor verkoop worden beschouwd.

Nu, gewapend met de hier verstrekte informatie, kunt u CBD-olie kopen met het vertrouwen dat elk product dat u kiest legaal is.